150 ₺ ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo.
search

Web sitesi müşterileri için hazırlanmış 'nde yer alan 'na ilişkin kişisel bilgimin firma-ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün-hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, amacıyla BGStore Mağazacılık A.Ş tarafından işlenmesini ve çerez politikası uygulanmasını >>>

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ
            6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, Atatürk Bulvarı, Deposite İş Merkezi A1 Blok 2. Kat No:212 İkitelli OSB Başakşehir/İSTANBUL adresinde mukim BGStore Mağazacılık A.Ş tarafından işbu aydınlatma metni düzenlenmiştir. 

            BGStore Mağazacılık A.Ş’ye aitwebsitesini ziyaret edenziyaretçilerin, “adı-soyadı, t.c kimlik no,telefon numarası, adresi, e-mail adresi,kredi kartı bilgilerine, “çerez kayıtlarına(IP adresi, alışveriş geçmişi,alışveriş tercihleri,sitede kalınan süre,ziyaret edilen sayfalar,beğeni bilgileri vb.)” ilişkin kişisel verileri; üyelik faaliyetinin yürütülmesi,mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, firma-ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi,ürün-hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, talep-öneri ve şikayet takip sürecinin yürütülmesi,lojistik faaliyetinin yürütülmesi, iletişim faaliyetinin yürütülmesi maksadıyla işlenmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; “Açık rıza, Kanunlarda öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, hukuki sebeplerine dayanılarak yukarıdaki veriler sitedeki ilgili kısımların doldurulması ve tarayıcı vasıtasıyla toplanmaktadır.

            BGStore Mağazacılık A.Ş tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla “Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına”, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla “Avukata”,lojistik faaliyetinin yürütülmesi amacıyla “Lojistik işletmelerine” aktarılmaktadır.
Yukarıdaki veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; “kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,”  hukuki sebeplerine dayanılarakaktarılmaktadır.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız.
 
-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu olan BGStore Mağazacılık A.Ş’nin Atatürk Bulvarı, Deposite İş Merkezi A1 Blok 2. Kat No:212 İkitelli OSB Başakşehir/İSTANBUL’da bulunan adresine yazılı olarak, bgstore@hs01.kep.tr adresine elektronik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen haklara ilişkin taleplerinizi bildirebilirsiniz.